Bibliotheek

Raadpleeg de bibliotheek voor o.a. relevante trainingen.

Raadpleeg de bibliotheek voor alle relevante trainingen, lessen, videobeelden en testen.

In de bibliotheek vinden de trainer/coach en de speler alle relevante trainingen, lessen, videobeelden en testen. De trainer/coach kan het talent hulpmiddelen aanreiken die op hem persoonlijk van toepassing zijn voor de verdere ontplooiing van zijn ontwikkeling. De speler draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het ter hand nemen van de adviezen en door te groeien als voetballer. Doordat de speler ziet wat de consequenties zijn van het opvolgen van de adviezen beseft hij dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen vooruitgang.