Wat is TalentTool?

Voetbaltalent herkennen én ontwikkelen

Het begeleiden van voetballers naar het voor hen hoogst haalbare niveau begint bij het selecteren en opleiden. Maar een spits is geen middenvelder. En een middenvelder geen keeper. Daarbij heeft niet elke voetballer hetzelfde karakter. De een is bijvoorbeeld introvert en de ander extrovert. Niet iedereen is dus gebaat bij dezelfde begeleiding.

Maatwerk, bewustzijn, zelfstandigheid

De TalentTool kijkt naar het individu. Het is ontwikkeld door een team professionals met jarenlange ervaring op topsportniveau. Zij kijkt op een innovatieve manier naar het opleiden van talentvolle jonge sporters en stelt daarbij het talent centraal. Maatwerk, bewustzijn en zelfstandigheid zijn de kernwoorden.

Individuele begeleiding

Door het invoeren van persoonlijke informatie en gegevens uit testen op gebieden als techniek, tactiek en fysiek ontstaat een vaardigheidsprofiel van een speler. Er wordt vervolgens analytisch gekeken naar het sociale, persoonlijke en mentale gedrag zodat blijkt om wat voor type talent het gaat. Aan de hand van overzichtelijke cijfermatige schema’s krijgen speler, trainer/coach en club een objectief beeld over de vaardigheden én het karakter. Er ontstaat een beeld over wie het talent is en wat hem motiveert. Vervolgens helpt de TalentTool bij het optimaal ontwikkelen van het talent naar het beoogde niveau.

Inloggen en aan de slag

De TalentTool is een interactief programma en kan dus overal waar toegang tot het internet is gebruikt worden. Spelers, trainers/coaches en clubmanagement hebben altijd toegang tot het systeem en kunnen nauwgezet alle ontwikkelingen volgen. Een speler kan inloggen op zijn profiel - de cockpit - en continu op de hoogte blijven van zijn vorderingen. Ook een trainer/coach ziet hoe ver zijn spelers zijn in hun ontwikkelingen. Hij kan zien wat voor soort persoonlijke begeleiding iedere speler nodig heeft. Met behulp van oefenstof van de trainer en de bibliotheek kan de speler zich, waar nodig, technisch en persoonlijk verbeteren. De TalentTool reikt hiervoor verschillende hulpmiddelen aan zoals: trainingsoefeningen, geschreven lesmateriaal en videobeelden. Er ontstaat op deze manier een verbeterplan. De speler is vervolgens zélf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. De speler ziet wat de consequenties zijn van zijn eigen handelen. Als hij de adviezen hanteert en hard traint heeft dat een zichtbaar resultaat tot gevolg. Daardoor ziet de speler dat hij groeit en krijgt hij meer zelfvertrouwen. 

  • Maak profielen aan met gegevens van spelers, teams en coaches. Het talent krijgt inzage middels een persoonlijke cockpit die voorzien is van zijn specifieke informatie. Het profiel brengt in beeld wat de beginsituatie van een speler is en hoe deze zich verder ontwikkelt op de punten techniek, tactiek, fysiek, persoonlijk, mentaal en sociaal. De speler ziet precies waarin hij beter is geworden en hoe dat komt. Zo ontstaat het bewustzijn dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn ontwikkeling.

  • Is de speler introvert of extrovert? Gaat het om een relatie- of taakgericht persoon? Bepaal met de spelerstype-test waar een speler staat binnen de motivatiecirkel en wat een speler motiveert. De trainer/coach weet hierdoor wat hij wel moet doen, niet moet doen en ontwikkelen bij het talent. Zo weet hij of hij de speler naar zijn mening moet vragen of juist niet. Of de trainer moet oppassen met veel herhalingen waardoor een speler verveeld kan raken. En of hij moet zorgen voor ontwikkeling van bijvoorbeeld volwassen en professioneel gedrag. De motivatie van een speler is uiteindelijk de basis voor zijn ontwikkeling.

  • Stel eenvoudig testen op, toegespitst op specifieke spelers. Meet socialiteit, persoonlijkheid, mentaliteit, techniek, tactisch inzicht en fysiek. De resultaten van de tests worden verwerkt in de cockpit van het talent. Is de cockpit voor honderd procent gevuld dan zal de speler de absolute top halen.

  • In de bibliotheek vinden de trainer/coach en de speler alle relevante trainingen, lessen, videobeelden en testen. De trainer/coach kan het talent hulpmiddelen aanreiken die op hem persoonlijk van toepassing zijn voor de verdere ontplooiing van zijn ontwikkeling. De speler draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het ter hand nemen van de adviezen en door te groeien als voetballer. Doordat de speler ziet wat de consequenties zijn van het opvolgen van de adviezen beseft hij dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen vooruitgang.

  • Aan de hand van het spelerstype en testresultaten wordt het individuele verbeterplan bepaald. De speler krijgt adviezen van de trainer/coach aangereikt. In de bibliotheek staan hiervoor relevante hulpmiddelen zoals teksten, video’s en/of commentaar van een trainingsassistent. Het talent krijgt alleen input die bijdraagt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Met de juiste informatie en motivatie neemt het handelen toe.