Het talent staat centraal

TalentTree is een team van professionals met een uitgesproken visie op het gebied van (top)sport. Zij kijkt op een innovatieve manier naar het opleiden van talentvolle jonge sporters. Het stimuleren van het talent en het motiveren en bewustmaken van de eigen ontwikkeling staan hierbij centraal. Dit resulteerde in de ontwikkeling van de unieke TalentTool. Hiervoor combineerde het team vakkennis met jarenlange ervaring in het coachen op topsportniveau en de omgang met jeugdige talenten.

TalentTree biedt consultancy op beleidsvorming, organisatorisch en vakinhoudelijke aspecten binnen een sportgebied. TalentTree heeft de ondersteunende middelen zoals kennis, mankracht en software om tot een structurele verbetering van een (top)sportorganisatie te komen.

TalentTree wil jonge talenten op een maatschappelijk verantwoorde manier opleiden. Dit alles gebaseerd op een combinatie van objectieve beoordelingspunten en de expertise van de individuele opleiders. Het motiveren van talenten en het zelfbewust opleiden zijn hierin de kernwoorden. We doen een appél op de innerlijke motivatie waardoor spelers uiteindelijk zelfstandig verantwoordelijk zijn.