Engelse vertaling website.

Amerika-Rusland-Engeland

De vertaling van onze website in het Engels is een feit. Vanuit Engeland, Amerika en zelfs Rusland krijgen we verzoeken om documentatie van de TalentTool in het Engels te versturen. Naast een brochure in het Engels, hebben we ook meteen de website laten vertalen.

Met een vertaalslag voor de TalentTool wachten we totdat we overeenstemming hebben met een partner in het buitenland. Per land zal de TalentTool namelijk op de gebieden: mentaal, sociaal-maatschappelijk en persoonlijk moeten worden aangepast met aldaar geldende normen en waarden. Het is maatwerk per land.