Disclaimer

Persoonlijke gegevens die je via onze site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. TalentTree zal je gegevens op geen enkele wijze misbruiken. Zo worden je gegevens niet doorverkocht, noch gebruikt voor spamdoeleinden.
Naast door jezelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt je browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is.

TalentTree behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die via deze website middels links kunnen worden bezocht.